اوزاکا

درباره اوزاکا

شهر اوزاكا دارای جمعیتی حدود سه میلیون نفرمی باشد كه بعد از توكیو، شهر عمده ژاپن بشمار می رود.این شهر دارای مراكز خرید ، تئاتر و رستورانهای مختلف میباشد.(از جمله ساختمانهایی كه قرن16 میلادی بنا شده است، معبد TEMMAGU در قرن ششم میلادی بنا شده است.) برای رفتن به اوزاكا می توان از طریق توكیو با شركت های هواپیمائی ایران ایر – امارات- قطری مسافرت كرد و یا از پروازهای داخلی و قطار سریع السیر از توكیو نیز استفاده نماید.