هیروشیما

درباره هیروشیما

شهر هیروشیمای قدیم بعد از اینكه اولین هدف بمب اتم كشور آمریكا قرار گرفت تبدیل به شهر بسیار زیبایی شد. از جمله دیدنیهای این شهر بنای گنبد یادبود بمب اتم، یادبود پارك صلح ، سالن صلح و بنای یادبود كشته شدگان اتمی شهر هیروشیمامیباشد.شهر هیروشیما بسیار زیبا و قشنگ است و برای رفتن به هیروشیما میتوان از توكیو با هواپیما- قطار و اتوبوس رفته و از دیدنیهای این شهر بازدید نمود