ویتنام

درباره ویتنام

ویتنام

ویتنام در شرق جزیره هند و چین واقع شده است. سرزمین این کشور که به شکل s  می باشد در شمال با چین همسایه است و در غرب با لائوس و کامبوج. در شرق ویتنام دریای شرق و اقیانوس آرام در جنوب و قسمتی از شرق آن واقع شده است. طول این کشور از شمال به جنوب 1650 کیلومتر است و عریض ترین قسمت این سرزمین 600 کیلومتر پهنا دارد و باریکترین پهنای آن 50 کیلومتر است. ویتنام 3260 کیلومتر نوار ساحلی داشته و 4510 کیلومتر مرز خاکی با همسایه خود دارد.ویتنام در شرق جزیره هند و چین واقع شده است. سرزمین این کشور که به شکل s  می باشد در شمال با چین همسایه است و در غرب با لائوس و کامبوج. در شرق ویتنام دریای شرق و اقیانوس آرام در جنوب و قسمتی از شرق آن واقع شده است. طول این کشور از شمال به جنوب 1650 کیلومتر است و عریض ترین قسمت این سرزمین 600 کیلومتر پهنا دارد و باریکترین پهنای آن 50 کیلومتر است. ویتنام 3260 کیلومتر نوار ساحلی داشته و 4510 کیلومتر مرز خاکی با همسایه خود دارد.